Acrylic painting Strata by Robert Porazinski

Strata

Acrylic on yupo
30"x48"

2019